آدرس:

شیراز - خیابان احمدی جنوبی - حوزه علمیه خاتم الانبیا(ص)

تلفن:

071-37390847

فکس:

071-37390847