موسسه امیر بیان، موسسه ای است که در سه عرصه آموزش، پژوهش و تبلیغ به صورت گسترده فعالیت می نماید.

در عرصه آموزش در طی دو سال مباحث روش سخنرانی دینی را به طلاب آموزش می دهد و در عرصه پژوهش محتواهای تبلیغی به صورت کتاب یا نرم افزار تولید می نماید و در عرصه تبلیغ به صورت جبهه ای و هدفمند در 4 بستر: مسجد و هیئت و دانشگاه و مدرسه فعالیت می نماید.

این موسسه به صورت جهادی و انقلابی تحت بیرق ولی فقیه زمان امام خامنه ای دامت توفیقاته فعالیت می نماید.

 

آدرس:

شیراز - خیابان احمدی جنوبی - حوزه علمیه خاتم الانبیا(ص)

تلفن:

071-37390847

فکس:

071-37390847