با توجه به آیه نفر، ما باید در دو عرصه تفقه در دین و تبلیغ به صورت جدی کار کنیم.

در موسسه امیر بیان به صورت برنامه ریزی شده و دقیق به مباحث تبلیغی پرداخته می شود اما در حوزه تفقه در دین احساس یک خلاء می شد که با اجرای طرح تحول علمی طلاب، امید است این خلاء پر شود.