بزرگواران می توانند اطلاعات آموزشی اعم از زمان ثبت نام موسسه، زمانبندی کلاس ها و کارگاه ها، اساتید مربوطه و هر نوع مطلبی که در معاونت آموزش نیاز به اطلاع رسانی دارد را در تابلو اعلانات مشاهده نمایند.