معاونت پژوهش در راستای غنای محتوایی متون درسی موسسه و تدوین کتب آموزشی و تبلیغی و اخلاقی دست به تلاشی هدفمند زده به گردآوری اطلاعات حول مواد سخنرانی می پردازد.